Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption

REKRUTACJA 2014/2015
Kandydaci do szkoły mogą składać dokumenty w sekretariacie po otrzymaniu świadectwa ukończenia szkoły średniej.

 

Zajęcia rozpoczynają się około połowy miesiąca września.


Warunki przyjęcia kandydata do szkoły:

 

  • - niekaralność za przestępstwa umyślne,
  • - dobry stan zdrowia,
  • - ukończenie szkoły średniej.


Wymagane dokumenty, które należy złożyć osobiście w sekretariacie szkoły:

 

  • - świadectwo lub oryginalny odpis świadectwa ukończenia szkoły średniej (istnieje możliwość dostarczenia w późniejszym terminie przed rozpoczęciem zajęć),
  • - dwiw fotografie bez nakrycia głowy (legitymacyjne),
  • - zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki w dowolnym zawodzie lub według wzoru na druku szkolnym (pobierz: zaswiadczenie_lekarskie.pdf).

 

Kandydat składając dokumenty powinien posiadać przy sobie dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość oraz książeczkę wojskową (mężczyźni) w celu wypełnienia ankiety/podania.

 

O przyjęciu kandydata decyduje kolejność zgłoszeń!
 

 

ZALOGUJ SIĘ

Czy wiesz, że ...

Działa szynowe
Działa szynowe znamy z literatury naukowej i fantastycznej. Często pojawiały się tam pod innymi potocznie używanymi przez tłumaczy i autorów nazwami jak "działa akcelatorowe" lub "działa elektromagnetyczne". Wszystkie określenia są wbrew pozorom prawidłowe i opisują albo ogólną zasadę działania urządzenia albo charakterystykę jego budowy.

Więcej

Mózg
Dzisiaj garść ciekawostek, o których zapewne nie wszyscy wiedzą, pokazujących, jak intrygującym organem jest mózg.

Więcej

Współczesny sport wyczynowy
Współczesny sport wyczynowy stawia przed zawodnikami wysokie wymagania dotyczące uzyskiwanych rezultatów, a ich realizacja dokonuje się za pomocą coraz bardziej wyszukanych technik treningowych i coraz większych obciążeń stosowanych podczas treningów.

Więcej