Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption

Centrum Szkoleniowo-Dydaktyczne Służb Ochrony DELTA powołane do życia w 1999 r. pierwotnie miało siedzibę w Łodzi przy ul. Milionowej 12, następnie w roku 2001 Centrum zostało przeniesione na ulicę Żeromskiego 115. W 2010 roku po transformacji powstało Centrum Szkoleniowe Służb Ochrony DELTA Sp. z o.o. z siedzibą we Włocławku. Aktualnie mieścimy się przy ul. Papieżka 89 we Włocławku (budynek ZS nr 11 – wejście od ulicy Zielnej)

 

Podstawa naszych usług:

- Ogólnopolska sieci szkół „DELTA” w skład której aktualnie wchodzi 11 dwuletnich szkół policealnych pod nazwą – Elitarne Studium Służb Ochrony „DELTA”, kształcących w zawodzie technik ochrony fizycznej osób i mienia (szczegółowy opis oferty szkoły po wybraniu miasta w menu po lewej stronie „Szkoły Delta w Polsce” w zakładce „o szkole”).

- Centrum Szkoleniowe Służb Ochrony „DELTA” - placówka kształcenia ustawicznego, która prowadzi kursy specjalistyczne i zawodowe w zakresie ochrony osób i mienia, wyszkolenia strzeleckiego, usług detektywistycznych, zabezpieczenia imprez masowych oraz szkolenia z zakresu szeroko rozumianego bezpieczeństwa dla instytucji i osób prywatnych (szczegółowy opis oferty kursów i szkoleń w menu głównym w zakładce „kursy i szkolenia”). Kursy i szkolenia organizujemy na terenie całego kraju, a także na obszarze Unii Europejskiej.

Najwyższe wyniki zdawalności naszych absolwentów szkół i kursów na egzaminach państwowych idą w parze z wiedzą praktyczną i odpowiednim przygotowaniem do wykonywania czynności w zakresie ochrony osób i mienia w przyszłej pracy zawodowej. 

Kadra dydaktyczna naszych szkół policealnych i kursów to wybitni specjaliści i praktycy (branży ochrony osób i mienia oraz usług detektywistycznych, sądownictwa, jednostek specjalnych wojska, policji, straży granicznej) posiadający wykształcenie wyższe, specjalistyczne uprawnienia oraz przygotowanie pedagogiczne. Znaczna część kadry to egzaminatorzy państwowi. Jako nieliczni w Europie dysponujemy profesjonalnymi bazami szkoleniowymi, które są sukcesywnie uzupełniane w broń palną i inny niezbędny sprzęt.

Posiadamy ponad dziesięcioletnią tradycję w dziedzinie szkoleń i edukacji osób dorosłych oraz doradztwa w zakresie ochrony osób i mienia. Współpracujemy z wieloma instytucjami krajowymi i zagranicznymi świadczącymi usługi w zakresie profesjonalnego szkolenia oraz ochrony osób i mienia. W 2001 roku dołączyliśmy do grona członków Polskiej Izby Ochrony i jako pierwsi spośród szkolących branżę ochrony w Polsce wdrożyliśmy w roku 2003 system zarządzania jakością wg normy ISO 9001.

 

Odbiorcami naszych usług szkoleniowych są: agencje ochrony, straż leśna, straż łowiecka, straż rybacka, osoby prywatne, przedsiębiorstwa, urzędy pracy, obiekty produkcyjne i handlowe, szkoły, organizacje realizujące szkolenia z funduszy unijnych.

 

Specjalizujemy się również w ochronie osobistej oraz usługach detektywistycznych, a zespół realizujący zadania ochronne i detektywistyczne to profesjonalnie przygotowani specjaliści z długoletnim doświadczeniem. Posiadamy specjalistyczne pojazdy oraz sprzęt umożliwiający nam realizację zadań na najwyższym poziomie.

 

Wyróżnia nas innowacyjność, która powoduje doskonalenie jakości pracy w każdej dziedzinie.

 

Cechują nas – rzetelność, uczynność i profesjonalizm, a nasza marka zyskuje dzięki zadowolonym klientom.


ZALOGUJ SIĘ

Czy wiesz, że ...

Działa szynowe
Działa szynowe znamy z literatury naukowej i fantastycznej. Często pojawiały się tam pod innymi potocznie używanymi przez tłumaczy i autorów nazwami jak "działa akcelatorowe" lub "działa elektromagnetyczne". Wszystkie określenia są wbrew pozorom prawidłowe i opisują albo ogólną zasadę działania urządzenia albo charakterystykę jego budowy.

Więcej

Mózg
Dzisiaj garść ciekawostek, o których zapewne nie wszyscy wiedzą, pokazujących, jak intrygującym organem jest mózg.

Więcej

Współczesny sport wyczynowy
Współczesny sport wyczynowy stawia przed zawodnikami wysokie wymagania dotyczące uzyskiwanych rezultatów, a ich realizacja dokonuje się za pomocą coraz bardziej wyszukanych technik treningowych i coraz większych obciążeń stosowanych podczas treningów.

Więcej