Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZYCH i ADMINISTRACJI z dn. 16/12/2008 w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania w sprawie o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodu detektywa

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZYCH i ADMINISTRACJI z dn. 08/08/2003 w sprawie dokumentacji wymaganej przy prowadzeniu działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dn. 19/12/2003 w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorcy za szkody wyrządzone podczas wykonywania czynności detektywa

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dn. 30/082004 w sprawie składania wniosku o wydanie licencji detektywa

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH z dn. 18/12/2013 zmieniające rozporządzenie w sprawie składania wniosku o wydanie licencji detektywa

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH z dn. 16/12/2013 w sprawie szkolenia dla osób ubiegających się o wydanie licencji detektywa

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZYCH I ADMINISTRACJI z dn. 05/11/2002 w sprawie wysokości i trybu wnoszenia opłaty za wydanie licencji detektywa.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dn. 09/08/2004 w sprawie wzoru i trybu wydawania licencji detektywa

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dn. 03/11/2011 w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o wydanie albo posiadających licencję detektywa

USTAWA z dn. 06/07/2001 o usługach detektywistycznych.

ZALOGUJ SIĘ

Czy wiesz, że ...

Działa szynowe
Działa szynowe znamy z literatury naukowej i fantastycznej. Często pojawiały się tam pod innymi potocznie używanymi przez tłumaczy i autorów nazwami jak "działa akcelatorowe" lub "działa elektromagnetyczne". Wszystkie określenia są wbrew pozorom prawidłowe i opisują albo ogólną zasadę działania urządzenia albo charakterystykę jego budowy.

Więcej

Mózg
Dzisiaj garść ciekawostek, o których zapewne nie wszyscy wiedzą, pokazujących, jak intrygującym organem jest mózg.

Więcej

Współczesny sport wyczynowy
Współczesny sport wyczynowy stawia przed zawodnikami wysokie wymagania dotyczące uzyskiwanych rezultatów, a ich realizacja dokonuje się za pomocą coraz bardziej wyszukanych technik treningowych i coraz większych obciążeń stosowanych podczas treningów.

Więcej